Als u last heeft van ernstige tandpijn of een infectie in de tandpulp, kan uw tandarts een wortelkanaalbehandeling of extractie (trekken) van de tand aanbevelen. Beide behandelingen hebben voor- en nadelen en het is belangrijk om te begrijpen welke optie het beste bij uw specifieke situatie past.

Wortelkanaal behandeling

Wortelkanaalbehandeling is de handeling die de tandarts of tandarts endodontoloog doet om een afgestorven of ontstoken tandzenuw te doen genezen, een herstelproces, welke niet altijd van een leien dak gaat. Daarom is een goede voorbereiding in het proces van het ontzenuwen van de ontstoken of afgestorven tandzenuw heel belangrijk. Stel de tandarts daarom ook alle vragen tijdens het voorgesprek, zodat je weet wat de behandeling inhoudt en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van de wortelkanaalbehandeling. Wat is de basiskennis die je moet hebben bij het voorgesprek over de behandeling van het wortelkanaal? Hierover meer in dit artikel.

De wortelkanaalbehandeling: het behandelingsproces

Naakkoordmet het persoonlijk behandelplan gaat de tandarts van start met de wortelkanaalbehandeling. Hij zal allereerst de tand en omgeving verdoven. De verdoving is niet nodig als de tand helemaal afgestorven is. Om professioneel te werk te gaan plaatst de tandarts eerst een cofferdam/rubberdam in de mond. De cofferdam/rubberdam is een rubberen doek, waarmee de tand of kies van de rest van de mondholte wordt afgeschermd. Vooral tegen spoelmiddelen en de kleine instrumenten die de tandarts tijdens de behandeling gebruikt. Na het plaatsen van de cofferdam boort de tandarts een opening in de tand om zich toegang te verschaffen tot het kanalenstelsel. Met een kleine handvijl of roterende vijl reinigt hij de kanalen. De kanalen worden breder gemaakt, waarna er een desinfecterend spoelmiddel in wordt geplaatst. De ideale combinatie van een effectief werkend spoelmiddel, is dat van natriumhypochloriet, calcium binders (EDTA, citroenzuur en MTAD). Het voordeel van dit spoelmiddel is de effectiviteit tegen resistente micro-organismen, de lage toxiciteit en de langere uitwerking na gebruik. Na het spoelmiddel wordt kanalenstelsel gevuld met rubber stiftjes (Gutta-Percha) en cement. De tand of kies zelf wordt vervolgens afgesloten met een definitieve vulling of kroon.

Het genezingsproces

Meteen na de grondige reiniging en het vullen van de kanalen, zal de pijn (bij normale gang van zaken) verminderen. Binnen een paar maanden zal de pijn geheel verdwijnen. Echter, er kunnen zich tijdens het genezingsproces nog milde klachten voordoen en wel tot een half jaar na de wortelkanaalbehandeling. Het totaal genezingsproces kan zelfs nog enkele jaren daarna duren.

Behandelingsopties bij extractie van een tand of kies

Extractie, ook wel bekend als trekken, is een tandheelkundige procedure waarbij een tand of kies volledig wordt verwijderd uit de mond. Dit kan nodig zijn als er te veel schade of verval is aan de tand, als er onvoldoende ruimte is in de mond voor de tand, of als er een risico op infectie bestaat.

Tandarts Hoofddorp